Català.La descripció

Els contes del Tom i la Laia

Lletres

Paraules

Entrena't per llegir

Practica

Juga a endevinar

Memòria i atenció: Clica, memoritza i guanya(coses de casa)
                               Clica, memoritza i guanya (fruites)
                               Clica, memoritza i guanya( la roba)
Escriptura i motricitat fina per a millorar la grafia: Grafomorticitat 1
                                                                               Grafomotricitat 2
                                                                               Grafomotricitat 3
Mandales: http://www.escuelaenlanube.com/las-mandalas-para-colorear/